AWP Amstel Gooi Vecht

Johan Nix is de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de AWP voor Water, Klimaat en Natuur op Lijst 9.

Bangladesh
Johan Nix is geboren in Bangladesh en dat is een land met ook een wateruitdaging. Daar hebben ze alleen het geld en de middelen niet zoals hier in Nederland om zich adequaat te verweren tegen het water zoals in Nederland met de Deltawerken en de Afsluitdijk en allerlei sluizen, gemalen en waterkeringen. Als kind was hij door zijn achtergrond dan ook zeer geïnteresseerd in molens en waterwerken. Hij groeide op in Leiderdorp en ging in Leiden naar het Stedelijk Gymnasium. Na zijn studietijd in Amsterdam is hij nu boekhouder en Finance Consultant. Zijn jarenlange ervaring in de Horeca heeft hem ook geleerd om met mensen in contact te treden en via diverse projecten (Adviesgroep Baarsjes, WIBIT en het moestuinbakkenproject in de Curaçaostraat) in de buurt heeft hij gezien dat er nog veel te verbeteren valt. In plaats van aan de zijlijn staan toekijken heeft hij gekozen voor de politiek onafhankelijke maar wel deskundige AWP. Het opnieuw opzetten van een afdeling in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zag hij als een uitdaging. Hieronder geeft hij op bepaalde punten zijn visie weer.

De strijd tegen het water – Luctor et emergo!
De eeuwen durende strijd tegen het water in Nederland met als voorbeelden in Noord-Holland de droogmakerijen van Leeghwater en de Deltawerken van Johan van Veen. Veel mensen wanen zich nu veilig door de Deltawerken en de Afsluitdijk, maar het gevaar ligt altijd op de loer, zo was er de dijkdoorbraak in 1960 in Tuindorp Oostzaan en de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003. Recent hebben we de overstromingen in Limburg gezien na hoosbuien.

Hoosbuien – Ontkoppel de regenpijpen van het riool – Grijs watercircuit
Deze hoosbuien en dus de extremen in het weer nemen door klimaatveranderingen alleen maar toe en daarom moeten we nu maatregelen nemen. Water is kostbaar en het zo maar afvoeren naar zee is zonde, omdat we dat water in perioden van droogte hard nodig hebben. De fluctuaties zullen steeds heftiger worden. In België is het voor nieuwe huiseigenaren verplicht om een opvangbak voor regenwater te hebben, zodat bij een hoosbui niet het riool overstroomt en het drinkwaterverbruik vermindert kan worden. Het is toch zonde om met drinkwater de tuin te sproeien of het toilet mee door te spoelen. Deze activiteiten kunnen prima met het zogenaamde grijze water.

Eerlijke Lastenverdeling – De vervuiler betaalt!
Het behouden van droge voeten tegen een betaalbare prijs voor iedereen is één van de kerntaken van het Waterschap. De lasten moeten eerlijk verdeeld worden en burgers moeten niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van rotzooi van anderen. “De vervuiler betaalt” moet leidend zijn! Nu betalen burgers tachtig procent (80%) van de waterschapslasten en dat is niet eerlijk. Door een stelselwijziging zijn er nu mogelijkheden om de lasten eerlijker te verdelen. De stelselwijziging is dat het aantal geborgde zetels (=niet verkiesbare aangewezen zetels) zijn verminderd en de geborgde zetels hebben geen automatische plaats meer in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.
De AWP vindt dat geborgde zetels niet in een democratisch bestel passen.

De lasten zijn sociaal en de winsten privé – Daar doet de AWP niet aan mee!
We moeten er zoveel mogelijk aan doen om vervuiling door bedrijven te beperken. Daar waar er overtredingen worden geconstateerd, moet er handhavend worden opgetreden. Het kan niet zo zijn dat bedrijven kankerverwekkende vervuiling zoals GenX en PFAS lozen en dat de burgers dan voor de kosten opdraaien. Bedrijven die vervuilen moeten betalen voor de reinigings- of zuiveringskosten.

Goed gedrag belonen
Een variabele waterschapsbelasting kan hierin een stimulans zijn. Voor drinkwater kan de vraag structureel verminderd worden door de aanleg van grijs watercircuits. De AWP is er voorstander van om de vaste heffingen zoals de zuiveringsheffing om te zetten naar een variabele toeslag op basis van het drinkwaterverbruik. Minder verbruik wordt dan lonend.

Een rijke robuuste natuur
Een rijke robuuste natuur met veel biodiversiteit waarin het prettig is om te wonen en te recreëren. Dat is wat we willen. We willen de natuur in om te watersporten of om te vissen of om te wandelen en de natuur te ontdekken.

Sportvisser
Johan Nix is al jaren lid van de AHV (Amsterdamse Hengelsport Vereniging). Hij vist graag en daar zag hij ook plaagdieren. Eén van deze plaagdieren was de Rode Amerikaanse Rivierkreeft. Zijn slogan is dan ook: “Uit de sloot op het bord!”. Daarom pleit hij ook voor de invoering van een korfvergunning om Rode Amerikaanse Rivierkreeften te mogen vangen voor sportvissers. Het waterschap moet in zijn ogen meer aan de bestrijding van deze zogenaamde invasieve exoten doen, omdat ze de inheemse flora (waterplanten) en fauna (vissen en amfibieën als kikkers en salamanders) en de kademuren bedreigen. Ze graven holen in dijken en kades, die daardoor verzwakken.
Het waterschap moet er ook actief zorg voor dragen dat iedereen veilig het water kan bereiken. Dit geldt voor mens en dier. Natuurvriendelijke oevers voor dieren en vissteigers en zwemtrappen voor mensen.

Kies NIX, stem AWP! Wij weten het zeker en stemmen in AGV op Lijst 9!
De AWP samen voor Water, Klimaat en Natuur!

Van 0 naar 2 zetels: voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuws Op woensdag 15 maart 2023 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel,...

AWP wil hogere kosten voor grootverbruikers water

Nieuws De Algemene Waterpartij (AWP) roept op de kosten van zuiveringsheffing te koppelen aan het verbruik. Grootverbruikers gaan dan naar rato meer betalen,...

Kandidaten en lijstnummer AWP waterschapsverkiezingen AGV

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Overstroming in Amsterdam door klimaatverandering niet volledig uit te sluiten

Nieuws Bewustzijn laag, urgentie neemt toe door klimaatverandering 19 jan. 2022 – Klimaatverandering en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de ...

Enthousiaste mensen voor nieuwe AWP-afdeling bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuws Samen voor water en klimaat – doe jij met ons mee? Op 22 november 2021 is er een tweede digitale AWP Kennismakings-bijeenkomst voor waterschap ...

Digitale informatiebijeenkomst AWP in waterschap Amstel Gooi Vecht

Nieuws Samen voor Water en Klimaat 26 sept. 2021 – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht omvat een gebied van 700 vierkante km en 1,3 miljoen inwoners. Met ...