AWP Amstel Gooi Vecht

Enthousiaste mensen voor nieuwe AWP-afdeling bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Samen voor water en klimaat – doe jij met ons mee?

Op 22 november 2021 is er een tweede digitale AWP Kennismakings-bijeenkomst voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De AWP zoekt nu enthousiaste mensen uit Amsterdam en omstreken om een nieuwe AWP-afdeling op te richten in het waterschap AGV. Want over ruim een jaar, op 15 maart 2023, zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Heb jij een passie voor water en alles daar omheen? Vind jij dat water en klimaat veel meer aandacht nodig hebben in de politiek van provincies en waterschappen? Gaan onderwerpen zoals ‘meer waternatuur in de grachten’, ‘energie uit water (aquathermie)’, ‘waterberging in de stad’  jou ook aan het hart? En wil jij ook eerlijke waterschapslasten voor de inwoners?

Bij de waterschapsverkiezingen in 2019 zijn we helaas onze zetel verloren in het waterschapsbestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Nu willen we sterker terugkomen! En dat kan ook – als jij met ons meedoet. Uiteraard hoef je niet alles alleen te doen. Je bent met een clubje mede-enthousiastelingen. En er is begeleiding vanuit het landelijk hoofdbestuur van de AWP en ook vanuit de AWP-afdeling in het buurwaterschap Hollands Noorderkwartier. Zo vergroot je je netwerk en doe je interessante ervaring op. En samen hebben we invloed op het beleid.

Doe met ons mee! Wij zoeken doeners, ondersteuners en mensen die straks op de kieslijst willen staan. Bij de eerste bijeenkomst waren al veel enthousiaste mensen. Ken jij mensen die wellicht ook geïnteresseerd zijn? Nodig die gerust uit!

Digitale Kennismakingsbijeenkomst*
AWP in Amstel, Gooi, Vecht
Maandag 22 november: 19.30 – 21.00 uur.
Aanmelden: klik hier op contact!

* kennismaken is uiteraard vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Water verbindt oud en jong. De AWP gelooft in de kracht van water (foto: Pixabay)

 

Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht telt 1,3 miljoen inwoners op 700 vierkante km. Met steden zoals Amsterdam, Amstelveen en Hilversum, maar ook kleinere gemeenten zoals Aalsmeer, Abcoude, Loosdrecht en Nieuwkoop, en het landelijke gebied daartussen. Met een jaarlijkse begroting van rond de 180 miljoen euro. Dat vraagt om een deskundig en gemotiveerd waterschapsbestuur om de stem van al die 1,3 miljoen inwoners te laten horen. Wil jij meedoen om de AWP in 2023 in het waterschapsbestuur te krijgen?

Het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zit vol uitdagingen voor water en klimaat. Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met hoosbuien in stedelijk versteend gebied. Hoosbuien, die door klimaatverandering steeds vaker zullen vallen. Denk ook aan bodemdaling in de binnenstad en in de polders, vaak een gevolg van het wegpompen van water.

Het waterschap AGV moet er ook voor zorgen dat in d etoekomst het rioolwater circulair wordt gezuiverd. Mogelijk maken dat medicijnresten en microplastics uit het rioolwater worden verwijderd. Terugwinnen van fosfaat uit het rioolwater en van de vezels uit het wc-papier. Ruimte maken voor waternatuur. Helpen van de weidevogels, die gebaat zijn bij een hoge waterstand in het voorjaar. En ervoor zorgen dat mensen vooral plezier kunnen beleven aan, op, of met het water.

Heb je een vraag?  Klik hier!

Wil jij meedoen met de AWP?  Laat van je horen en word nu lid!

 

AWP: samen voor water en klimaat

Waterbeheer en klimaatverandering zijn twee zijden van dezelfde medaille. Het waterbeheer moet nu op orde zijn, en ook in de toekomst. En dat is niet vanzelfsprekend! De gevolgen van de klimaatverandering raken de werkzaamheden van de waterschappen hard. Regenwater moet op slimme manier worden opgevangen om het grondwater aan te vullen, zodat bomen genoeg water kunnen opnemen om te verdampen en zo de omgeving koel te houden. Ook het rioolwater moet in 2050 volledig circulair worden hergebruikt. De AWP wil die toekomst omarmen. Doe jij met ons mee?

De AWP is een sterk merk. Wij zijn een landelijke partij en wij komen op voor het belang van de inwoners, zowel op de korte als ook de lange termijn. Wij hebben drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving. Onder ‘leefomgeving’ valt bijv. waternatuur (natuurvriendelijke oevers), maar ook giftige stoffen in het water (PFAS). En verder vinden we dat waterschapslasten eerlijker moeten worden verdeeld. Inwoners betalen nu teveel, bedrijven te weinig.

De AWP is helemaal onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij doen alleen mee met de verkiezingen voor waterschappen en provincies. Waterschappen gaan over water, provincies over de ruimtelijke ordening. Door de klimaatverandering wordt en goede inpassing van water in de ruimtelijke ordening steeds urgenter.  Betrouwbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid zijn belangrijke kernwaarden van de AWP.

Alle Nederlanders en iedereen met een verblijfsvergunning kan meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Jongeren en studenten: klik hier. Vrouwen en mensen van kleur zijn nog ondervertegenwoordigd in het waterschap en de provincie. Wij zoeken enthousiaste mensen! Pak de handschoen op en doe mee!

De AWP doet mee aan de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Direct aanmelden als lid?  Klik hier!

* De AWP heeft afdelingen in alle waterschappen. Nieuwe leden overal welkom!

s

De Amsterdamse grachten zijn onderdeel van het watersysteem van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (foto: Pixabay)

 

Van 0 naar 2 zetels: voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuws Op woensdag 15 maart 2023 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel,...

AWP wil hogere kosten voor grootverbruikers water

Nieuws De Algemene Waterpartij (AWP) roept op de kosten van zuiveringsheffing te koppelen aan het verbruik. Grootverbruikers gaan dan naar rato meer betalen,...

De Lijsttrekker stelt zich voor

Nieuws Johan Nix is de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de AWP voor Water, Klimaat en...

Kandidaten en lijstnummer AWP waterschapsverkiezingen AGV

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Overstroming in Amsterdam door klimaatverandering niet volledig uit te sluiten

Nieuws Bewustzijn laag, urgentie neemt toe door klimaatverandering 19 jan. 2022 – Klimaatverandering en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de ...

Digitale informatiebijeenkomst AWP in waterschap Amstel Gooi Vecht

Nieuws Samen voor Water en Klimaat 26 sept. 2021 – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht omvat een gebied van 700 vierkante km en 1,3 miljoen inwoners. Met ...