AWP Brabantse Delta

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Hoge biodiversiteit heeft ook effect op effectiviteit van waterzuivering

Maatschappelijke discussie

In het natuurbeleid wordt de relatie tussen natuur en economie steeds belangrijker. Het efficiënter gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld via ecosysteemdiensten, maakt daarvan deel uit. Er is een maatschappelijke discussie gaande of voor het leveren van ecosysteemdiensten een hoge biodiversiteit nodig is of dat een basaal niveau al voldoende is.

Effectiviteit

De onderzoekers tonen aan de hand van recente systematische literatuurreviews aan dat een hogere biodiversiteit wel degelijk de effectiviteit van vijf van de zeven onderzochte ecosysteemdiensten vergroot. Dit geldt voor de regulerende diensten koolstofvastlegging, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagregulatie en bestuiving. Voor de culturele dienst esthetische waardering zijn aanwijzingen gevonden dat soortenrijkdom de waardering van het landschap vergroot. De ecosysteemdienst voedsel uit de natuur is binnen de Europese context nauwelijks onderzocht.

Word jij actief voor het waterschap Brabantse Delta?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 sept. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water m...

Publicatie 'niet bang voor water?' Hans Middendorp

Nieuws Lees de publicatie ‘niet bang voor water?’ van Hans Middendorp over wat de waterschappen voor je doen ...

Markpontje bij Terheijden

Nieuws   Markpontje bij Terheijden vaart weer! bron: BN de Stem Al vijf jaar vaart veerman Theo Stikkers (71) van de ene naar de andere Markoever om fie...

22 maart Wereldwaterdag

Nieuws wereldwaterdag, zeg je ook dank je wel tegen kraanwater Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen schoon drinkwater, bij ons komt het gewoon ...

Droppie Water! website met kinderinformatie over kerntaken waterschappen

Nieuws Droppie Water leert basisschoolleerlingen door spelletjes en oefeningen over het werk dat de waterschappen doen. De Unie van Waterschappen richt zic...

Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart

Nieuws Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond 2030 mo...