AWP De Dommel

Hans Teklenburg

 

Water is voor iedereen van levensbelang. We zien allemaal de gevolgen van de klimaatverandering en een goed verantwoord waterbeheer is meer dan ooit nodig.  Door in te zetten op samenwerking, kunnen we tot duurzame oplossingen komen voor onze toekomst en die van onze kinderen. De AWP heeft hiervoor de kennis en deskundigheid.

Stem daarom op 15 maart op de AWP voor water, klimaat en natuur.