AWP De Dommel

Johan van den Brand

Ons water. De kraan opendraaien en we hebben drinkwater. Er zijn prachtige stroompjes en recreatiegebieden met zuiver water. Maar het kan niemand ontgaan zijn, dat er de laatste jaren ook heel wat veranderd is. Van al het water in het riool naar het loskoppelen van hemelwaterafvoer. En wat te denken van de hevige regen(stort)buien en wat langere droogteperioden.
Daarom kunnen we niet achteroverleunen, maar moeten we aan de slag. Om de komende jaren de juiste beslissingen te nemen voor goed en veilig waterbeheer. Voor onze kinderen, kleinkinderen, voor een verre toekomst.
Dit proces moeten we samen doen. Met deskundigen. Zonder politieke belangen. In het belang van onze huidige en toekomstige leefbaarheid.