AWP De Dommel

Leonie Bruggink - van der Steen


Graag draag ik het belang van het waterschap uit vanuit de visie van de Algemene Waterschapspartij als waterpartij, onafhankelijk en deskundig. Mijn ruime ervaring als lid van het Algemeen Bestuur bij Waterschap De Dommel wil ik blijven inzetten voor de leefomgeving van de inwoners in het gebied van De Dommel. Met name voor schoon en gezond water, waterveiligheid en recreatief watergebruik en voldoende water op het juiste moment.
Het waterschap moet open blijven staan voor toepassingen van (innovatieve) ontwikkelingen o.a. ten aanzien van zuivering van water en water vasthouden in het gebied. Dat alles tegen een betaalbaar, maatschappelijk verantwoord tarief voor de burgers.