AWP De Dommel

Martin van der Heijden

In Lennisheuvel, gemeente Boxtel, heb ik een gemengd bedrijf. Veehouderij en akkerbouw.
Naast deze werkzaamheden heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan in het ZLTO-bestuur waarbij ik regelmatig met het waterschap om de tafel zat.
Mijn ervaring is dat je met samenwerken veel kunt bereiken. Ik wil met mijn opgedane kennis dan ook boeren en burgers verbinden.
Als agrariër weet je hoe belangrijk het is dat er voldoende water op het juiste moment op de juiste plaats is. Ik wil mij graag inzetten voor een goed waterbeheer. Daarbij luisteren naar de initiatieven van de inwoners om knelpunten op te lossen die ontstaan door wateroverlast en droogte.