AWP De Stichtse Rijnlanden

Albert Jansen

Helder water door helder beleid

Mijn naam is Albert Jansen en ben geboren tijdens de watersnoodramp, onder het sterrenbeeld Aquarius en als consultant werkzaam op het gebied van waterbehandeling. Water loopt als een plezierige blauwe stroom door m’n leven.

Vanaf 2004 ben ik namens de AWP actief in het Algemeen Bestuur van HDSR, als fractievoorzitter, commissievoorzitter en lijsttrekker in 2015. Als bestuurder richt ik mij op duurzaamheid (zie toelichting 1) en klimaatadaptatie (zie toelichting 2), door de introductie van maatschappelijke en technische innovaties.

Als generalist weet ik wat het is om leiding te geven aan grote organisaties. Ik heb management, bestuurlijke en internationale functies bekleed en daarbij ervaring opgedaan in transities naar duurzaamheid.

 

Toelichtingen:

  1. Met duurzaamheid wordt bedoeld dat het waterschap een grote bijdrage levert aan de energie transitie door het opwekken van duurzame energie en het verlagen van eigen energieverbruik. Duurzaam waterbeleid door het minder verbruiken van schaars wordend drinkwater in de afvalwaterketen en meer lokaal gebruik van vastgehouden neerslag.
  2. Met klimaatadaptatie wordt bedoeld het vasthouden van water en het voorkomen van CO2 emissies door veenoxidatie. Stop de bodemdaling!

Mijn speerpunt: Kwaliteit ….. geen viezigheid in ons water

Mijn nieuwsberichten:

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst