AWP De Stichtse Rijnlanden

Ellen Hendriks

Momenteel werk ik bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust(er) worden van de noodzaak én de risico’s van water.
De AWP-DSR geeft hier als niet politieke partij ruimschoots aandacht aan.

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst