AWP De Stichtse Rijnlanden

Maarten van der Vegt

Ik heb een achtergrond in de meteorologie en fysische oceanografie en was als kind al gefascineerd door patronen in bijvoorbeeld rivieren, kustsystemen en het weer. In mijn dagelijks leven werk ik als universitair hoofddocent bij de afdeling Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Ik onderzoek hoe we delta’s en kustsystemen veiliger kunnen maken door gebruik te maken van natuurlijke dynamiek. Door rivieren ruimte te geven, gebruik te maken van de natuur en door een goed begrip van hoe het rivierenlandschap werkt, bereiden we Nederland voor op klimaatverandering en zeespiegelstijging. Ik wil mij inzetten voor dynamische rivieren, beperking van de bodemdaling en voor meer natuur in onze mooie omgeving.

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst