AWP De Stichtse Rijnlanden

Susan Spieksma

Mijn naam is Susan Spieksma (27) en ik woon nu al bijna 10 jaar in het gebied van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Met een master Water Science and Management aan de Universiteit van Utrecht werk ik momenteel aan de natuur op de Noordzee bij een ministerie. Namens de Algemene Waterschapspartij (AWP) wil ik me inzetten voor duurzaam waterbeheer met aandacht voor schoon en betaalbaar water nu en in de toekomst!
Ik groeide op in Maastricht, waar de Maas ons land binnenstroomt. Deze regenrivier toonde al vele malen hoe wisselvallig de aanvoer van water kan zijn; het ene seizoen is er sprake van waterschaarste en het andere seizoen klotst het water over de oevers. Waterveiligheid is een belangrijk thema in ons waterschap. Waar en hoe bouwen we onze huizen op zo’n manier dat ze waterbestendig blijven? Kunnen we nog wel overal blijven wonen? Hoe voorkomen we dat water een schaars goed wordt met een prijs zoals die van energie nu?
Aan deze vragen wil ik aandacht besteden in ons waterschap. In mijn ogen zijn wij de generatie die nog het verschil kan maken. Als ik zie hoeveel mensen meegaan met het opruimen van plastic langs rivieroevers, op het strand, of in steden en omgeving, dan geloof ik dat verandering mogelijk is! Juist daarom wil ik me inzetten namens de AWP bij ons waterschap voor duurzaam waterbeheer zodat we onbezorgd van ons water kunnen blijven genieten. Óp naar een goed bestuur voor Water, Klimaat en Natuur!

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst