AWP Delfland

Aad van Leeuwen

Water als levensader van natuur en landschap

Waterbeheer in onze regio Delfland is van groot belang! Omdat een flink deel onder zeeniveau ligt, het klimaat verandert en de natuur onder druk staat. Veiligheid staat wat mij betreft voorop! Maar waterbeheer gaat verder. Dat gaat ook over de waterkwaliteit én over water als levensader van natuur en landschap.

Vervuiler betaalt

Ik ben lijstduwer voor de AWP, omdat water ook schoon moet zijn en blijven. Vervuilers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor reiniging van hun eigen afvalwater én de kosten daarvan. Dat hoort onderdeel te zijn van het businessmodel van bedrijven. Niet de lasten van vervuiling afwentelen op anderen of op de natuur!

Zichtbaar en beleefbaar

Wat ik ook erg belangrijk vind, is dat het waterbeheer zichtbaar en beleefbaar is.
Recreatief medegebruik van kades, oevers en oppervlaktewater zou wat mij betreft nog veel vaker kunnen. Denk daarbij aan schoon zwemwater, mooie wandelpaden en aantrekkelijke vaarroutes. Hiermee wordt waterbeheer iets van ons allemaal dat niet alleen aandacht krijgt in tijden van overvloed of tekorten. Water zie ik als levensader van Delfland en goed beheer hiervan is noodzakelijk én verrijkend voor ons welzijn.

Stem op 15 maart: AWP voor water, klimaat en natuur