AWP Delfland

André Faber

Wereldkampioen

Het lukte Max Verstappen om wereldkampioen Formule 1 te blijven. Dan moet het ons ook lukken om wereldkampioen waterbeheersing te blijven. Max moest de ene keer vol gas gaan, en de andere keer beheerst rijden om zijn banden te sparen. Door de klimaatverandering moet het waterschap dat ook steeds vaker doen. De ene keer moeten de gemalen volle kracht het water wegpompen, de andere keer het koppie gebruiken om uitdroging te voorkomen. En net als bij een hybride motor in een racewagen moet je water bufferen als er genoeg is, zodat je reserves hebt als je het nodig hebt.

Je kunt alleen winnen als je vooruit denkt en je strategie bepaalt. Woonwijken geschikt maken voor heftige regenbuien, actief beheren van grondwaterstanden, aanleggen van overloopgebieden en waterbuffers, vervuiling van sloten en plassen tegengaan. Inwoners kunnen meewerken door hun tuin niet helemaal te betegelen en geen troep door het toilet te spoelen die daar niet in thuishoort. Bedrijven kunnen meewerken door geen bestrijdingsmiddelen te lozen en geen water te verspillen. Het waterschap speelt een centrale rol, geeft informatie, houdt toezicht en beschermt de mensen, de huizen en de bedrijven. Wat er in het waterschap gebeurt, is van belang voor ons allemaal. Het is goed dat er bij de verkiezingen mensen worden gekozen die daar hun steentje aan bijdragen. En die namens de inwoners van Delfland meepraten en meebeslissen. Zakelijk, deskundig, onafhankelijk.

De AWP zet zich hier al jaren voor in.