AWP Delfland

Edzo Ebbens

Weg- en Waterbouw

Ik ben afgestudeerd in Weg- en Waterbouw aan de TU Delft en heb gewerkt bij een ingenieursbureau en bij Rijkswaterstaat. Daar heb ik me bezig gehouden met veiligheid tegen overstroming, ontwerp van waterkeringen, schrijven van leidraden en uitvoeren van gezamenlijke projecten met waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers en ingenieursbureaus. En met veel plezier bemens ik nu het secretariaat van de AWP-Delfland.

Passie voor water

Als student heb ik geroeid en gecoached op en langs het Schie-kanaal en ik ben nog steeds veteranenroeier, instructeur en jeugdwedstrijdcoach bij roeivereniging Nautilus aan de Rotte. Recreatief geniet ik ook erg van kanovaren in de Vlietlanden.

Waarom AWP Delfland

Ik ben lijstduwer voor AWP Delfland omdat het hoogheemraadschap van Delfland belangrijk is als doelcorporatie voor bescherming tegen overstroming en wateroverlast, zorg voor zuivering van afvalwater en voor instandhouding van voor recreatie en sport geschikte, schone en natuurlijke vaarten en sloten. En omdat het programma van AWP Delfland noodzakelijke maatregelen bevat om goed en tijdig in te spelen op klimaatverandering, verbetering van waterkwaliteit en eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners en bedrijven. Zodat we niet alle problemen doorschuiven naar de generaties na ons.

Stem 15 maart: AWP voor water, klimaat en natuur