AWP Delfland

Frans van Kasteren

‘Voor een toekomstbestendig en betaalbaar waterschap’

Twintig jaren heb ik gewerkt bij waterschappen in de provincie Zuid-Holland op financiële functies. Op basis van mijn werkervaringen weet ik veel over wat een waterschap doet en hoe het financieel en bestuurlijk in elkaar zit. Deze financiële en bestuurlijke kennis wil ik graag opnieuw inzetten binnen Delfland. In 1996 ben ik verhuisd naar het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, de eerste 4 jaren in Den Haag en afgelopen 22 jaren in Rijswijk. Vanaf 2008 ben ik een actief lid van AWP Delfland. Bij de fractie ben ik een van de vaste vervangers in de technische commissies van de Verenigde Vergadering namens AWP Delfland. Voor mij persoonlijk geldt dat, aansluitend op het verkiezingsprogramma van AWP Delfland, de volgende punten mijn bijzondere aandacht hebben:

  1. Waterschapsbelasting voor huishoudens in Delfland omlaag.
  2. Het voorkomen dat lasten worden doorgeschoven naar onze kleinkinderen.
  3. Het afbouwen van de huidige enorme schuldenlast van Delfland.

AWP voor water, klimaat en natuur

Ik wil dat het waterschap meer doorpakt bij de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft vanwege de grote negatieve impact op de visstand en de waternatuur in sloten en plassen. Voorkomen moet worden dat bestrijdingsmiddelen en giftige chemische stoffen in de sloot terecht komen. Ik wil dat Delfland meer inzet op strenge controles op chemische stoffen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbiedt. In afvalwater zitten stoffen die er uit gehaald kunnen worden en opnieuw gebruikt kunnen worden. Die grondstoffen hebben een waarde en zullen geld gaan opleveren. Denk aan het terugwinnen van fosfaat, groen gas, wc-papier. Er worden nu nog te veel kansen onbenut door Delfland. Ik vind het invoeren van het zogenaamde waterspoor in de komende bestuursperiode een goed idee. Daarbij gaan burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op basis van hun eigen drinkwaterverbruik. Voor huishoudens met gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er dan niets, maar zuinige huishoudens betalen dan minder zuiveringstoeslag (en de waterrekening is ook lager).

Stem op 15 maart op de AWP voor een toekomstbestendig en betaalbaar
waterschap

Meer weten over Frans van Kasteren? Klik op onderstaande links:
Frans van Kasteren | Facebook
Frans van Kasteren | LinkedIn