AWP Delfland

Johan van Dalen

Kennis van water

Ik heb ruime ervaring met zaken en bestuur kwesties die spelen bij het waterschap. Dit komt door mijn opleiding, werkervaring en doordat ik een volledige periode AB-bestuurslid ben geweest bij het waterschap Brabantse Delta.

Boeren achtergrond

Ik ben opgegroeid in een polder in de Hoekschewaard (Zuid Holland). Helaas zijn er in die polder in 1953 vele mensen verdronken. Ik heb in Numansdorp mijn jeugd doorgebracht. Bij dit dorp splitst het Hollandsch Diep zich in het Haringvliet en het Volkerak.

Ik ben na mijn studie op o.a. de hogere landbouwschool te Dordrecht en Delft, via Steenbergen in Maassluis gaan wonen. Na mijn schoolperiode werkte ik in de land- en tuinbouw als technisch adviseur. Vanaf 1999 werkte ik in de bancaire sector op de zakelijke afdeling van de Rabobank. Per 2019 werk ik als gewasspecialist bij het veredelingsbedrijf Hazera. Daarnaast ben ik vader van 3 dochters.

Ik ben opgegroeid op een groot landbouwbedrijf, waarbij ik al vroeg ervaren heb welke belangen er spelen op het gebied van water. Ik denk hierbij aan het bemalen van een polder, zomer- en winterwaterstand, heftige regenbuien en hoge waterstanden door springvloed of verhoogde afvoer van rivierwater, natuurontwikkeling en dijkbewaking! Met o.a. mijn agrarische en financiële achtergrond wil ik belangenvertegenwoordiger zijn van alle inwoners en bedrijven in het waterschapsgebied.

AWP voor water, klimaat en natuur

Ik ben al sinds de oprichting van de Algemene Waterschapspartij (AWP) lid van deze landelijke niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur. Want uw waterschapsbelasting kan  maar één keer worden uitgegeven.

Stem 15 maart  AWP voor water, klimaat en natuur: Johan van Dalen!