AWP Delfland

Voorstel AWP: zuiveringsheffing veranderen in zuiveringstoeslag

Drinkwater besparen ook goed voor portemonnee

13 aug 2022 – Vraag: hoe maak je mensen nu bewust van drinkwater? Want juist omdat water zó goedkoop is, voelen de meeste mensen niet echt de noodzaak om te besparen op drinkwater. Iedereen een eierwekker geven om korter te douchen, gaat natuurlijk niet werken.

In Vlaanderen hebben ze al jaren geleden het reinigingsrecht gekoppeld aan het drinkwater-verbruik. En het werkt: Een Vlaming verbruikt gemiddeld 89 liter drinkwater per dag. Vergeleken met het Nederlandse drinkwaterverbruik van gemiddeld 134 liter per dag is dat een besparing van 45 liter per dag. Probeer je dat even voor te stellen: 45 liter per persoon per dag x 365 dagen x 17 miljoen inwoners in Nederland! Dat is echt heel veel water. Genoeg voor een kwart van alle huishoudens.

Prijsprikkel zonder! de belasting te verhogen

Drinkwaterbedrijven mogen niet zomaar de prijs van drinkwater verhogen. Maar Delfland mag wel de kosten voor rioolwaterzuivering, nu een vast bedrag per huishouden, koppelen aan het drinkwaterverbruik.

De AWP stelt voor om de zuiveringsheffing, het vaste bedrag per jaar voor de kosten van het zuiveren van je rioolwater, af te schaffen en te vervangen voor een zuiveringstoeslag op basis van drinkwaterverbruik. Want dat drinkwater komt grotendeels weer in het riool terecht.

Dat omrekenen naar een toeslag doen we op zo’n manier, dat de totale lastendruk gelijk blijft. Het waterschap ontvangt precies evenveel belasting voor de rioolwaterzuivering. Een huishouden dat precies het gemiddelde drinkwaterverbruik heeft, betaalt precies evenveel voor het rioolwater als in de oude situatie. En huishoudens die zuinig zijn met drinkwater, houden nu geld over in hun portemonnee. Huishoudens die meer drinkwater verbruiken dan gemiddeld, gaan ook iets meer voor de rioolwaterzuivering betalen. Dat is wel zo eerlijk, toch?

 

Rekenvoorbeeld Haagse regio

Het klinkt als magie: een prijsprikkel zonder de lasten te verzwaren! Daarom een rekenvoorbeeld voor de Haagse regio. Drinkwater kost bij Dunea 2,25 euro per kuub, inclusief vastrecht, belasting en BTW. Voor Delfland komt de zuiveringstoeslag uit op 2 euro bovenop elke kuub drinkwater. Daarmee komt de samengestelde drinkwaterprijs in de Haagse regio op 4,25 euro per kuub. In België is dat 4,30 euro per kuub. En de vaste zuiveringsheffing vervalt natuurlijk.

“Voor huishoudens met precies het gemiddelde drinkwaterverbruik verandert er niets”

Het gemiddelde verbruik voor een huishouden met 3 personen in Nederland is 135 kuub drink-water per jaar. Voor huishoudens met precies het gemiddelde drinkwaterverbruik verandert er niets. Maar stel: jullie zijn thuis zuinig en verbruiken maar 125 kuub, dus 10 kuub minder dan gemiddeld. Dan wordt jullie voordeel t.o.v. oude zuiveringsheffing 10 x 2 = 20 euro. Je betaalt bij 125 kuub in de nieuwe situatie  250 euro voor het zuiveren van je eigen rioolwater en niet 270 euro.

“Het gaat niet om heel grote bedragen, maar wij verwachten net als in België toch een flinke waterbesparing. En je hebt natuurlijk zelf de hand aan de kraan om minder drinkwater te verbruiken. Zo wordt korter douchen of je tuin sproeien vanuit een regenton ook een beetje lonend voor de eigen portemonnee!”

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

 

Voor de rekenaars

Voor de zuiveringsheffing van het waterschap Delfland betaalt een Hagenaar nu een vast bedrag 90 euro per jaar voor 1 persoon en 270 euro voor meerpersoonshuishoudens. Wettelijk moeten de waterschappen rekenen met drie personen per meerpersoonshuishouden.

Het drinkwaterverbruik per persoon in Nederland is gemiddeld 45 kuub per jaar en voor 3 personen dus 135 kuub per jaar. Zowel voor 1-persoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens wordt de zuiveringstoeslag 2 euro per kuub drinkwater.

Dit is de formule:

Zuiveringstoeslag = zuiveringsheffing gedeeld door gemiddeld drinkwaterverbruik.

Voor 1-persoonshuishoudens: (90 euro euro / 45 kuub) = 2 euro per kuub.

Voor meerpersoonshuishoudens: (270 euro / 135 kuub) = 2 euro per kuub.

 

 

Beter bij de kiezer in beeld bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws AWP vraagt om ondersteuning voor alle politieke partijen 1 sept 2022 – De AWP pleitte ervoor om een deel van de organisatie en publiciteit vanu...

Word jij actief voor het waterschap Delfland?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 aug. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water mo...

Veel meer controle nodig op vervuiling door bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws Schoon water stroomt eerst door glastuinbouwgebied en dan pas naar natuurgebieden, zoals de Ackerdijkse plassen De AWP Delfland protesteert al jaren ...

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De Groote Lucht veel duurzamer

Nieuws Oude rioolzuivering technisch verouderd en versleten De rioolwaterzuivering De Groote Lucht (DGL) tussen Vlaardingen en Maassluis loopt op z’n ...

Waar gaat Delfland baggeren in 2022?

Nieuws Alle sloten aangegeven op kaart 28 jan 2022 – In 2022 worden er sloten gebaggerd in Westland, Rijswijk, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-No...

Betere waterkwaliteit in Delfland niet vanzelf

Nieuws Delfland moet tuinders veel vaker controleren 24 jan 2021 – De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en ...