AWP Drents Overijsselse Delta

Het Dagblad van het Noorden en verschillende lokale kranten schrijven op 10 februari dat Staatsbosbeheer er alles aan doet om de verandering van de flora en fauna in de Weerribben door uitstoot van stikstof door landbouw en industrie tegen te gaan.

De natuur in Nederland gaat naar de mallemoer door stikstof en ammoniak, zeggen velen. Wat een flauwekul, het ziet er toch prachtig uit, verkondigen weer anderen, onder andere een aantal partijen op de lijst van de aankomende waterschapsverkiezingen.

Volgens Jeroen Bredenbeek, boswachter ecologie van Staatsbosbeheer, staat de originele flora in de Weerribben-Wieden echter onder grote druk. Het grootste laagveengebied van West-Europa, de Weerribben-Wieden is de laatste 40 jaar drastisch veranderd. De natuur is nog steeds prachtig, maar verandert én verarmt daarmee ook. Oorspronkelijke en unieke soorten verdwijnen op sommige plekken.

De Weerribben-Wieden is helaas niet het enige voorbeeld in ons waterschap. Op de Sallandse Heuvelrug, de droge zandgronden, moet Staatsbosbeheer met helikopters kalk over de natuur uitstrooien om de verzuring tegen te gaan. In het Dwingelderveld is iedereen lyrisch over de paarse heide, maar vroeger groeiden er talloze andere kleurrijke bloemen en planten tussen diezelfde heide. Het was één groot divers bloeiend tapijt. Door de verzuring als gevolg van stikstof en
ammoniak is alleen het paars overgebleven.

Is het dan zo erg dat unieke natuur in ons waterschap in versneld tempo aan het verdwijnen is? Willen we dit?

Nee, wij van de AWP voor Water Klimaat en Natuur vinden dat het niet kan dat unieke gebieden in ons waterschap verloederen. Dat natuurgebieden als Dwingelderveld verdrogen omdat er in droge zomers nog steeds te gemakkelijk gegrepen wordt naar het oppompen van grondwater voor beregening van land- en tuinbouwgewassen. Dit in plaats van veel efficiënter met water om te gaan
door toepassing van bijvoorbeeld druppelirrigatie voor gewassen. In Zeeuws-Vlaanderen, waar gewoon geen zoetwatervoorraden zijn, is door landbouwers al bewezen dat dit prima kan, dus waarom niet in ons waterschap?

Ons waterschap kan dus met haar beleid wel degelijk veel doen voor het behoud van onze unieke natuurgebieden. Samen met sectoren als landbouw en industrie zoeken naar duurzame oplossingen. Daar staan we als AWP voor.
Stem daarom 15 maart op AWP voor Water, Klimaat en Natuur!

De vervuiler betaald! Of toch maar niet?

Opinie Hoe kan het toch dat we in Nederland maar niet in staat zijn om echt te kiezen voor duurzaam waterbeheer? Dat we allemaal voelen dat het normaal is al...

De Omgevingswet en het water

Opinie 7 maart vond het Eerste Kamerdebat plaats over de datum wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Zoals het nu lijkt stemmen 31 zetels tegen inwerkin...

Uitnodiging: Verkiezingsdebat Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Nieuws Kom ook naar het verkiezingsdebat op 7 maart 2023 om 19:30 uur in Grolloo. Meld je hier aan voor het Provinciaal Verkiezingsdebat Kiezen voor de Kra...

AWP wil eerlijkere verdeling waterschapslasten

Opinie De waterschapsbelasting gaat elk jaar omhoog, maar de belasting voor huishoudens gaat relatief veel harder omhoog dan die van bedrijven. De AWP wil da...

Dure ICT, hoe ziet AWP dat?

Opinie Gezond water, klimaatverandering, water en bodem als leidende principes, wat zegt dat allemaal en hoe weet ik nu eigenlijk of het goed gaat? Tja ook v...