AWP Wetterskip Fryslân

Arie van der Sluis

In Fryslân staan we voor een groot aantal maatschappelijke opgaves. Er moeten bestuurlijk keuzes gemaakt worden met oog voor de belangen van een ieder. De leefomgeving van Fryslân wordt voor een belangrijk deel bepaald door water. Water is vaak een lust maar ook wel eens een last. Water heeft een groot aantal functies die we zoveel mogelijk willen behouden. We moeten er voor zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit van de leefomgeving zo veel mogelijk blijft behouden en bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is samenwerking nodig, niet alleen tussen de Friese overheden maar ook in samenwerking met alle belanghebbenden in de Mienskip. In de komende jaren zal hard gewerkt moeten worden aan de toekomst, die begint morgen al en daar hebben we iedereen voor nodig.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als waterambassadeur voor de Friese gemeenten en als aanjager klimaatadaptatie vanuit het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat. Ik ben daardoor goed bekend met de dossiers water en klimaatadaptatie en heb een goed (regionaal en landelijk) netwerk. Hoewel ik nu met pré-pensioen ben, houden de maatschappelijke opgaves op het gebied van water en klimaatadaptatie me nog steeds bezig en wil ik me daar voor blijven inzetten.

https://www.linkedin.com/in/arie-van-der-sluis-89172513