AWP Wetterskip Fryslân

Arjen Mintjes

Wanneer ik door Friesland vaar valt het pas echt op hoe belangrijk schoon oppervlaktewater en een hogere waterstand het schitterende landschap en de natuur positief kunnen beïnvloeden.

Daar waar boeren er voor zorgen dat het mestoverschot de vaarten niet bereikt en de weilanden redelijk nat zijn is de weidevogelstand op peil en valt er te genieten van mooi zwemwater.

Op die plekken waar het groene asfalt tot aan de horizon reikt en de mest letterlijk de sloot in spoelt is dat helaas heel anders.

Ik hoop dat wij met z’n allen kunnen blijven genieten van het mooie van onze provincie. Daar hoort schoon oppervlaktewater en verstandig peilbeheer bij!