AWP Wetterskip Fryslân

Reindert Jan Sellies

De inwoners van het Wetterskip staan voor mij voorop! Droge voeten en voldoende schoon, gezond water is ons dagelijks werk, maar ik kijk graag verder. Met oog voor water, klimaat en natuur, nu en in de toekomst van mijn kleinkinderen. Daarom werken we toekomstbestendig, we wekken onze eigen duurzame energie op (groen gas, zon- en windenergie), daar waar we het zelf nodig hebben. We stoten geen broeikasgassen uit zoals CO2, methaan- en lachgas om de opwarming van de aarde te beperken. Het water in Fryslân wordt zo schoon dat je overal kan zwemmen. Bij waterverdeling gaat de natuur voor, want als die schade lijdt is dat onherstelbaar. Ons werk en onze ambitie kost geld. Die lasten verdelen we eerlijk en we ontzien degene die het echt niet kunnen betalen.