AWP Wetterskip Fryslân

Koeien laten wegzakken of huizen laten verzakken?

RADAR maakt korte metten met grondwaterbeheer door Wetterskip

Maar liefst een miljoen huizen in Nederland zijn aan het verzakken, soms met tienduizenden euro’s schade als gevolg voor de eigenaar. En vaak kan die er helemaal niets aan doen. Zo wordt het grondwaterpeil in veengebieden, zoals Friesland, al zeventig jaar kunstmatig laag gehouden ten behoeve van de landbouw. Huiseigenaren moeten zelf opdraaien voor de funderingsschade, terwijl hun belangen sneuvelen in de politiek van de waterschappen.

RADAR vraagt aandacht voor bodemdaling in veengebieden (bron: RADAR)

Om goed te kunnen boeren is het van belang dat het land niet te drassig is, anders zakken de koeien en de machines weg. Daarom wordt het waterpeil op veel plekken in Nederland laag gehouden. Ook in grote delen van het Friese veengebied wordt het grondwater al decennia verlaagd.

Maar de huizen in het veengebied zijn juist gebaat bij een hoger waterpeil om de verzakkingen te voorkomen die worden veroorzaakt door paalrot en veenoxidatie. In Friesland hebben zo’n 5100 huizen te maken met verzakkingen, maar eigenaren van deze woningen voelen zich niet gehoord door het waterschap van Friesland (Wetterskip Fryslân), dat het waterpeil bepaalt. Er worden onderzoeken gedaan, schades lopen op tot in de tonnen, maar compensatie blijft uit.

RADAR reportage over bodemdaling in Friese veengebieden (bron: RADAR)

 

Historische stap richting meer democratisering

Nieuws Historische stap richting meer democratisering in de waterschappen. De Eerste Kamer heeft een voorstel aangenomen waardoor kiezers meer invloed krijge...

Waterbeheer kan zoveel beter

Nieuws Uit onderzoek blijkt dat inwoners groot vertrouwen hebben in de waterschappen en hen voor groot onheil behoeden. Dat vertrouwen mogen we niet beschame...

Sturende rol voor water en bodem

Nieuws Willen we ook in toekomst veilig en goed kunnen blijven leven dan moeten we bij alle ruimtelijke ontwikkelingen meer rekening houden met het water, de...

Aanscherping richtlijnen waterzuivering en waterkwaliteit

Nieuws Tegen 2050 willen we dat ons milieu vrij is van schadelijke verontreinigende stoffen. De huidige rioolwaterzuiveringen halen dit bij lange na niet. Da...

Fosfaat uit Fries rioolwater voorbeeld voor Nederland

Nieuws Slibas kan hoogwaardig worden hergebruikt 7 april 2022 – Het Nederlandse rioolwater zit vol fosfaten. Een stof die onmisbaar is voor het leven ...

Digitale kennismaking AWP Friesland op 21 februari 2022

Nieuws Digitale kennismaking op 21 februari 2022 De AWP is een landelijke politieke partij die zich specifiek richt op het regionale bestuur. In Friesland g...