AWP Wetterskip Fryslân

Willen we ook in toekomst veilig en goed kunnen blijven leven dan moeten we bij alle ruimtelijke ontwikkelingen meer rekening houden met het water, de bodem en de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel en toename van weersextremen.

Op 15 maart doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen. AWP voor Water, Klimaat en Natuur.

 

https://www.deltaprogramma.nl/nieuws/nieuws/2022/11/25/reactie-deltacommissaris-peter-glas-op-kabinetsbesluit-over-sturende-rol-water-en-bodem

Geen campagnesubsidie voor lokale partijen

Nieuws De ‘AWP voor Klimaat, Water en Natuur’ is een deskundige, ongebonden partij die onafhankelijk is van de Haagse politiek. We zijn gefocust op prakt...

Via rioolwater meten aan hoeveel landbouwpesticiden omwonenden worde blootgesteld.

Nieuws Via rioolwater is te meten aan hoeveel landbouwpesticiden omwonenden van bollenvelden worden blootgesteld. Het College van toelating van gewasbescherm...

80 kilometer aanzeedijken voldoet niet aan de veiligheidsnormen

Nieuws 80 kilometer aan Friese zeedijken voldoet niet aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Zonder dijken en duinen zou 60 procent van Friesland geregeld ond...

Historische stap richting meer democratisering

Nieuws Historische stap richting meer democratisering in de waterschappen. De Eerste Kamer heeft een voorstel aangenomen waardoor kiezers meer invloed krijge...

Waterbeheer kan zoveel beter

Nieuws Uit onderzoek blijkt dat inwoners groot vertrouwen hebben in de waterschappen en hen voor groot onheil behoeden. Dat vertrouwen mogen we niet beschame...

Aanscherping richtlijnen waterzuivering en waterkwaliteit

Nieuws Tegen 2050 willen we dat ons milieu vrij is van schadelijke verontreinigende stoffen. De huidige rioolwaterzuiveringen halen dit bij lange na niet. Da...