AWP Holl. Noorderkwartier

Peter Vonk

Peter Vonk woont in Amsterdam-Noord in een oude dijk woning. Hij is huisarts van beroep en logisch dus dat hij gezond water heel belangrijk vind’t. Peter heeft veel ervaring als waterschapsbestuurder. Al sinds 1998 vertegenwoordigt hij de AWP in het HHNK Waterschap. Ook krijgen kleine belangen zijn aandacht, zoals waterkwaliteit voor sportvissers, toegankelijk water voor kano en zeilsport, open water om te schaatsen, en toegankelijke polders voor wandelaars. Want buiten actief zijn is gezond.

Peter Vonk is het beste per mail te bereiken: p.vonk@algemenewaterschapspartij.n