AWP Hunze en Aa’s

Jan van Calker

Ik ben tot 2000 akkerbouwer geweest, dus veel met het klimaat en water te maken gehad. De ene keer heb je er teveel van, dan weer te weinig! Goed, schoon en voldoende water is ontzettend belangrijk voor mens, dier en plant. Voor de toekomst is het van groot belang, dat er een goed evenwicht in de watervoorziening ontstaat tussen de stad, landbouw en natuur. Dit is m.i. een belangrijke taak voor het waterschap. Werken aan water kost geld, dat moeten we met elkaar betalen. Daarom moet er efficient worden gewerkt.

Ik ben sinds 2008 gekozen in het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa’s voor de landelijke AWP en weet dus wat er zoal speelt binnen het waterschap. Heel belangrijk vind ik dat de AWP onafhankelijk is van de politiek! Ik heb deze periode als zeer nuttig en zinvol ervaren. Graag wil ik mij daar nog 4 jaar voor inzetten.

Mijn slogan: ZUIVER WATER, GLASHELDER!