AWP Hunze en Aa’s

Jan Willem Koops

Mede door mijn agrarische achtergrond ben ik altijd zeer dicht bij de natuur en het weer betrokken.

In mijn vrije tijd ben ik op vrijwillige basis voorzitter van Dorpsbelangen in Gasselternijveen en van onze buurtvereniging. Verder hou ik hobbymatig bijen in mijn achtertuin en zie daar door de seizoenen heen ook de invloed van de veranderende natuur.

Ik ben getrouwd, vader van drie kinderen en trotse opa van vier kleinkinderen.

Door de jaren heen heb ik het landschap steeds zien veranderen en de rol van water daarin ook. Van het rechtlijnige in de veenkolonieen naar nu weer meanderende rivieren, beken en sloten. Ook de mens verandert in dit proces steeds mee. Mijn interesse voor en betrokkenheid met water is groot.

Geruime tijd ben ik werkzaam geweest bij Waterschap Noorderzijlvest, maar geniet nu al weer een aantal jaren van mijn pensioen. Ik zie daardoor dagelijks hoe belangrijk onze water infrastructuur is zonder dat we dat altijd ten volle beseffen. En dat besef is wel degelijk nodig om ook in de toekomst goed met onze water infrastructuur om te gaan. Ik wil me graag met al wat in mijn vermogen ligt inzetten voor de Algemene Waterschapspartij in Hunze en Aa. Water is altijd in beweging. Aan water heb je geen houvast, en toch willen we er grip op houden.