AWP Hunze en Aa’s

Sjoerd van Soelen

Geboren aan ’t Lindt nabij het Aduarderdiep ben ik opgegroeid met water om mij heen en weet ik wat voldoende en schoon oppervlaktewater betekent voor de agrariërs en natuur. Later ben ik mij als bouwkundige bewust geworden hoe groot het belang is van een goed geregeld grondwaterpeil. Dit voorkomt niet alleen schade aan gewas en natuur maar ook aan onze huizen, boerderijen en dijken. Akkerbouw, wonen, werken, recreëren, waterzuivering en natuur: het valt en staat allemaal met een goed functionerend waterschap. De kosten hiervoor dragen wij met zijn allen. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend dat de lasten, maar ook het zeggenschap eerlijk worden verdeeld.
Als vader van een jong gezin wil ik bovendien dat plannen toekomstbestendig zijn. Steeds vaker worden we geconfronteerd met beelden van hoosbuien en ondergelopen straten en ook de recente droogte laat zien dat slimme waterberging belangrijk is voor onze toekomst. Een goed voorbeeld hiervan is de Onnerpolder waar ik samen met mijn dochters vaak te vinden ben.
Zonder politieke kleur, last of ruggespraak wil ik mij, ook namens u, inzetten voor een schone en veilige leefomgeving waar inwoner, agrariër en natuur serieus genomen worden en de lasten eerlijk verdeeld.