AWP waterschap Limburg

Juliette Verbeek-Benink

Ik sta op de lijst van AWP Limburg omdat ze het volgende willen bereiken:

 1. een normering voor wateroverlast voor Limburgers even zo goed beschermt als alle andere Nederlanders!!
  De overstromingen en schade (ca 2 miljard) die Limburg in 2021 hebben getroffen mogen geen herhaling krijgen.
  De rest van Nederland wordt beter beschermd tegen wateroverlast in stedelijke kernen dan Limburg. Dat komt door een veel te lage norm van de provincie.
  Maatregelen voor een betere bescherming bij volgende extreme weersituaties.
 2. De bestuurlijke regie moet en kan verbeterd worden. Ook moet en kan er veel beter worden samengewerkt met andere regio’s in Duitsland en België. Als wethouder van Vaals heb ik reeds contacten met beide directe regio’s.
 3. De AWP maakt werk van gezondheid en waterkwaliteit. Geen milieuschadelijke stoffen zoals PFAS en GenX in de bodem en evenmin in ons oppervlakte- en grondwater. Er moet versterkt worden ingezet op toezicht, vergunningverlening en handhaving.
  De huidige maatregelen en het beleid schieten tekort.

Daarom moet de AWP in het waterschaps- en provinciebestuur!