AWP waterschap Limburg

Marja Hilders

Ik heb 15 jaar deel uitgemaakt van het algemeen bestuur van een waterschap en ik heb onderhandeld voor gemeenten over het eerste Nationaal Bestuursakkoord Water 2003.

Ik heb een feeling voor AWP Limburg omdat ze iets willen bereiken: een normering voor wateroverlast voor Limburgers even zo goed beschermt als alle andere Nederlanders!!

De overstromingen en schade (ca 2 miljard) die Limburg in 2021 hebben getroffen mogen geen herhaling krijgen.

Dao moot NOE get gebäöre!

De AWP gaat voor een gelijkwaardige bescherming tegen wateroverlast voor Limburg!

De rest van Nederland wordt beter beschermd tegen wateroverlast in stedelijke kernen dan Limburg, Dat komt door een veel te lage norm van de provincie.

Daar moet een einde aan komen!

Daarom zijn er nu maatregelen nodig!

Maatregelen voor een betere bescherming bij volgende extreme weersituaties.

Tot nu toe is er veel gepraat en onderzocht.

Maar ‘altijd goed’ maatregelen zoals het vergroten van de capaciteit van de sifon bij Bunde en de versterking van de dijken bij de Roerinlaat bij Roermond zijn nog steeds niet uitgevoerd. En ook niet gepland!

De bestuurlijke regie moet dringend worden verbeterd. Bestuurders van provincie en waterschap verwijzen naar elkaar ‘want ze gaan er niet over’. Inwoners worden van het kastje naar de muur gestuurd. Daar moet een eind aan komen.

Ook moet er veel beter worden samengewerkt met andere regio’s, ook in Duitsland en België.

De AWP werk gaat werk maken van gezondheid en waterkwaliteit.

Geen milieuschadelijke stoffen zoals PFAS en GenX in de bodem en evenmin in ons oppervlakte- en grondwater. Er moet versterkt worden ingezet op toezicht, vergunningverlening en handhaving.

De huidige maatregelen en het beleid schieten tekort.

Daarom moet de AWP in het waterschaps- en provinciebestuur!

Marja Hilders
Lijsttrekker AWP