AWP waterschap Limburg

Wilco Belgraver Thissen

Ik ben Wilco Belgraver Thissen en heb mij 4 jaar geleden kandidaat gesteld voor het waterschap via de AWP omdat ik het verbazingwekkend vond hoeveel van de huidige leden als voornaamste vaardigheid leken te hebben dat ze lid waren van een van de landelijke partijen. Voor mij was het waterschap altijd een van die ingenieursbolwerken waar rede en gedegen onderzoek de basis voor beleid vormen. Ik vind het dus ook jammer dat de politieke waan toegelaten is maar geloof dat we daar zelf wat aan kunnen doen door alsnog een groep met de juiste mengeling van technische en bestuurlijke vaardigheid te kiezen en dat is precies in lijn met de AWP die voor deskundigheid en integraal waterbeheer staat.

De reden dat ik naar het waterschap keek was omdat ik voor SPA (Samen Politiek Actief, de lokale partij die ook vanuit feiten en sociale oogpunten uitgaat) aan het kijken was naar wat “Zitterd Climate Proof” inhoudt. Dit gecombineerd met dat ik aan de Molenbeek woon, bij langdurige regen het grondwaterpeil tot in mijn kelder stijgt en duurzaamheid en klimaatbestendigheid hoog in het vaandel heb, onder andere in het renoveren van mijn gemeentelijk monumentale huis. Zaken waarin ook juist het waterschap een grote rol heeft in het zorgen dat we niet te veel, maar ook niet te weinig water ter beschikking hebben en aanpassingen met en door de natuur gedaan worden.

Ik ben aan de TU Eindhoven afgestudeerd op embedded software. Niet direct een aan water gerelateerde opleiding, maar wel een die focust op systeemdenken aangezien software de lijm is die alles aan elkaar koppelt. Juist dit systeem denken is iets wat ook belangrijk is op het moment dat je plannen over complexe watersystemen moet beoordelen. Ook heb ik hier geleerd kansen objectief te beoordelen en niet met het vaak incorrecte natuurlijke onderbuikgevoel van mensen (maar onderbuikgevoelens moeten ook zeker niet genegeerd worden). Ook iets wat zeer belangrijk is aangezien er geen perfecte oplossingen zijn en je toch moet weten of 1 op 100 of 10000 goed genoeg is.

Na een aantal jaren als programmeur gewerkt te hebben ben ik doorgegroeid tot teamleider van een zeer internationaal gezelschap software ingenieurs. In deze rol heb ik veel te maken gehad met belangen en behoeftes boven water krijgen en zo besluiten wat op de agenda moet komen en wat de mogelijke financiële implicaties zijn. Allemaal aspecten die ook voor projecten van het waterschap van toepassing zijn.
Ondertussen ben ik terug bij mijn 1e werkgever na afstuderen omdat die interessante uitdagingen biedt en als groot familiebedrijf tenminste met een langetermijnvisie werkt. Officieel ben ik embedded softwareontwikkelaar maar in de praktijk ook veel bezig met kwaliteit en organisatie er omheen. Wat tegenwoordig relevant is is dat mijn werkgever gespecialiseerd is in automatisering in en rond melkveehouderijen en die dus ook een visie op de stikstofproblematiek heeft: “niet reduceren, maar innoveren!” Deze instelling past ook goed bij mij in dat we problemen slim en met een langetermijnvisie aan moeten pakken. Ik zit zelf niet in de tak van het bedrijf die met mestverwerking bezig is maar aan de melk kant.

Vanuit deze achtergrond wil ik graag aan de slag om extra deskundigheid toe te voegen aan het team van AWP Limburg in waterschap en provincie.