AWP Noorderzijlvest

Wouter Schep

Met de AWP als echte waterschapspartij die niet uit de landelijke of plaatselijke politiek komt, is uw belang in goede handen. Geen politieke spelletjes, niet de waan de dag regeert. Veilig en schoon water voor nu en toekomst vraagt om daadkracht. De AWP doet dat vanuit haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de versterking van de zeedijk tussen De Eemshaven en Delfzijl. Dit is belangrijk voor de veiligheid.

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, maar ook door de aardbevingen wordt de dijk minder sterk. De AWP ondersteunt de aanpak van dit dijkvak sterk.

Het mag niet gebeuren dat deze dijk doorbreekt! Het zeewater kan dan zo naar de stad Groningen stromen.

Dit is een mooi voorbeeld van waar de AWP voor staat! Namelijk een veilige toekomst voor u en onze kinderen.

Stem op de AWP: niet politiek wel deskundig!