AWP Rijn en IJssel

Jelmer Klaassen, voorzitter/contactpersoon, tel. 06-26688304, jelmer.klaassen@waterschapspartij.nl

Ik ben geboren in 1959, studeerde werktuigbouwkunde aan de HTS te Leeuwarden en volgde daarna de post HBO opleidingen Meet- en regeltechniek, Milieutechniek en Financiën. Daarnaast heb ik me geschoold op tal van technische vlakken en ben ik mijn loopbaan gestart bij bedrijven die actief waren op het gebied van engineering, bouw en onderhoud van meet- en regelapparatuur voor de proces- en milieu-industrie. Verder ben ik directeur geweest van de ZAVIN, bij Insuline Recycling en vervolgens bij de Vartech slibverwerking. Sinds 2000 ben ik als zelfstandig professional werkzaam op het gebied van management, advies en assistentie in projecten en processen. Mijn bestuurlijke ervaring heeft verder onder meer vorm en inhoud gekregen via de KIVI, een beroepsvereniging voor ingenieurs.

Milieu was de rode draad in mijn carrière en daardoor de reden van de logische stap naar een maatschappelijke taak in de waterschapswereld. Ik ben inmiddels al weer 10 jaar enthousiast lid van de Algemene Waterschapspartij afdeling Rijn en IJssel, waar deskundigheid zwaarder weegt dan politieke gebondenheid.