AWP Rijn en IJssel

Willem Behrens

Ik ben Willem Behrens, woonachtig in Doetinchem. Als kind al was ik altijd geboeid door water, hetgeen resulteerde in een studie civiel ingenieur, afstudeerrichting waterbouw in Delft.

Na mijn afstuderen heb ik dan mijn gehele loopbaan gewerkt met water bij diverse diensten van Rijkswaterstaat.  Zowel het waterbeheer als de waterkwaliteit kwamen daarbij aan bod. Hierbij was het werkgebied afwisselend regionaal, landelijk en soms internationaal.  Ook na mijn pensionering bleef die belangstelling voor het water en heb ik nog een aantal ‘natte’ projecten uitgevoerd.

Ik heb voor de waterschapsverkiezingen gekozen voor de Algemene Waterschapspartij omdat die niet politiek gekleurd is en zich niet specifiek inzet voor beperkte deelbelangen, maar de taken van het waterschap integraal en deskundig wil benaderen.