AWP Rijnland

Joas van den Berg

In het dagelijks leven werk ik als milieuverzekeraar.
Ik heb een technisch bestuurskundige achtergrond met een focus op energie, water en industrie.
Sinds 2014 ben ik actief binnen AWP Rijnland als lid van de steunfractie. Focus op de kerntaken van het waterschap was mijn inzet in de bestuursperiode 2015-2019 toen ik lid was van de commissie Veiligheid & Gezond Water.

In mijn werk en vrije tijd geef ik graag uitleg over de belangrijke rol van het waterschap en het openbaar bestuur, onder andere via trainingen die ik aan aankomend waterschapsbestuurders geef voor ProDemos.

Als waterschapsbestuurder zal ik mijn ervaring van het werken voor en bij overheden, semi-overheden en het bedrijfsleven gebruiken om tot goede besluiten te komen, waar wij en de generaties na ons iets aan hebben.
En dat alles met het motto: de vervuiler betaalt!

LinkedIn Joas van den Berg