AWP Rijnland

Nick van der Lee

Als onderzoeker Klimaatadaptatie werk ik dagelijks met de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor onze samenleving. Als lid van de steunfractie binnen AWP Rijnland wil ik mij inzetten om Rijnland toekomstbestendig te maken door slimme oplossingen te realiseren voor bijvoorbeeld wateroverlast, droogte en hitte. Verandert het weer? Dan doe je andere kleren aan. Verandert het klimaat? Dan houd je daar ook rekening mee.

Met mijn achtergrond in zowel aardwetenschappen en hydrologie als in de ruimtelijke economie baseer ik mij op feiten en kennis en houd ik rekening met de bredere maatschappelijke gevolgen van onze keuzes. De menselijke maat is belangrijk.

Naast het aanpassen aan veranderende omstandigheden moet ook ingezet worden op duurzaamheid, namelijk het terugdringen van uitstoot en vervuiling. Anders is het bijna letterlijk dweilen met de kraan open. Een eerlijke bijdrage van alle betrokkenen, burgers, bedrijven en boeren is belangrijk.

https://www.linkedin.com/in/nick-van-der-lee-bbab5a8b/