AWP Rijnland

Patrick Brandt

Ik heb een achtergrond als economisch planoloog en ervaring met water- en rioolprojecten in het Midden-Oosten, wetlands in Zuid-Oost Azië en milieubeleid voor Maas en Rijn. Als steunlid van de AWP fractie bereid ik sinds 2014 onze standpunten voor.

LinkedIn Patrick Brandt