AWP Rivierenland

Arnold van Vuuren

Hallo, gaarne stel ik mij hierbij voor als lijstduwer voor het AWP. ik ben Arnold van Vuuren, 56 jaar en opgegroeid midden in de polder van Gameren.

Middelbare Grond-weg-en waterbouw opleiding gedaan en een aantal jaren  als uitzetter en uitvoerder werkzaam geweest in divers werkgebied. Dat wil zeggen niet alleen dijkverzwaringen, ruilverkavelingen maar ook bouw- en woon-rijpprojecten, alsmede sem isanneringswerk  passeerde bijvoorbeeld de revu. Beroepsmatig derhalve altijd al met het vraagstuk van goed waterbeheer van doen gehad. Helaas kwam tengevolge in 2001 door een zware burnout daar een einde aan.

De reden dat ik een partij als de AWP gaarne ondersteun is gelegen in het feit dat ik heel veel van hun standpunten ondersteun; zoals de visie dat een waterschapspartij / het waterschapsbestuur  vakbekwaam deskundig, onafhankelijk niet politiek gekleurd bestuur moet uit voeren. Zij dient voor alle inwoners, ondernemers alsmede voor flora en fauna in juiste mate naar verantwoorde afgewogenbehoefte op te komen.  Helaas heb ik hier moeten constateren dat dat hier in het verleden behoorlijk mis is gegaan. Zo zag ik hier de vogel en visstand drastisch veranderen maar ook kreeg vanafde jaren 2000 met ernstig verzakkend huis van doen.

Hoewel de prestaties van de landbouw enorm zijn verbeterd zijn daarbij ander even zeer belangrijk spelende  zaken toch uit verhouding geraakt. D.w.z. het juist oppervlakte water- en grondwaterniveau als mede goede waterkwaliteit behoud.