AWP Rivierenland

Guido van der Wedden - fractievoorzitter

Guido van der Wedden (1977) West Betuwe

Mijn naam is Guido. Ik ben 45 en getrouwd met Esther. We wonen samen met ons zoontje van 5 en dochter van 2 in Enspijk in de gemeente West Betuwe, midden in het Rivierengebied.

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. Om hier iets aan te doen stel ik me kandidaat voor de AWP voor water, klimaat en natuur.

Ervaren/ deskundig:

Waterschappen gaan over waterveiligheid en schoon water. Die onderwerpen zijn veel te belangrijk om over te laten aan beroepspolitici. Laat deskundigen bepalen welke koers het waterschap moet varen. Als rivierwaterbouwkundig ingenieur met ruime werkervaring in dijkversterking en afvalwaterzuivering, ben ik zo’n deskundige. Ik zat van 2009 tot 2016 in het bestuur van het waterschap Delfland. Daar heb ik er onder andere aan bijgedragen dat afgesloten watergangen voor waterrecreanten geopend werden, afgesloten wandelpaden op dijken werden heropend en dat het waterschap meewerkt aan het heropenen van een afgesloten sluis. Verder heb ik eraan bijgedragen dat de waterschapsbelasting niet verder is gestegen. Ik werk in Papendrecht/Sliedrecht bij Iv-Water.

Betrokken:

Sinds wij in 2016 in Enspijk zijn komen wonen zet ik mij actief in om van Enspijk een nog mooier dorp te maken. Ik was betrokken bij de aanvragen voor diverse leefbaarheidsbudgetten (o.a. kasteelbordopenbare waterkraan, jeu de boulesbaan, dorpsmededelingenbord, nieuwe doeltjes trapveld). Ik zit in het bestuur van de stichting MooiWonenInEnspijk en zat ook in de werkgroep vanuit Enspijk die de Kernagenda heeft helpen opstellen met plannen voor Enspijk voor de komende jaren en zit ook in de zwerfafvalbrigade die het dorp schoonhoudt.

Ik ondersteun graag lokale initiatieven op het gebied van water en kan u hiermee helpen. U mag mij, ook na de verkiezingen, altijd bellen op 06-41365257 of mailen op g.vanderwedden@algemenewaterschapspartij.nl met uw vragen over of problemen met het waterschap.

Ik ben actief bij Dorpsbelangen: het kerngericht werken en de leefbaarheidsbudgetten in het bijzonder vergroten de saamhorigheid en leefbaarheid in de dorpen enorm. Zonder Dorpsbelangen zouden deze mogelijkheden er niet zijn geweest.

Zie voor meer informatie ook mijn persoonlijk weblog.