AWP Rivierenland

Klaartje de Heus-van Wijk

Ik stel me even voor. Ik ben Klaartje de Heus- van Wijk geboren in Meteren en sinds mijn huwelijk woon ik in Deil. Mijn man Sjef en ik hebben samen drie dochters en een zoon. Tevens tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Mijn beroep was apothekersassistente / drogist.

Jarenlang heb ik samen met mijn man en zoon met plezier gewerkt op ons agrarisch bedrijf, mini-camping, paardenstalling “De Kijfakker”.  Enige jaren geleden zijn mijn man en ik uit het bedrijf gestapt en is onze zoon Dorius eigenaar van het bedrijf en zet hij het familiebedrijf samen met zijn vrouw voort. Samen met Sjef, mijn man doe ik nu hand- en spandiensten op het bedrijf. Niet achter de geraniums gaan zitten, dat is niets voor mij!

In de politiek ben ik vele jaren actief geweest bij Dorpsbelangen en mijn drijfveer was en is nog steeds iets te kunnen betekenen voor de inwoners van onze gemeente  West Betuwe, 26 kernen met ieder hun eigen identiteit. Ik heb me jaren ingezet voor de belangen van elke inwoner in onze gemeente d.m.v. onze inloopavonden, aanwezigheid bij diverse activiteiten en bijeenkomsten van verenigingen en bedrijfsleven. Deze inzet stond bij mij hoog in het vaandel! Volksvertegenwoordiger ben je niet alleen enkele weken voor de verkiezingen, maar vier jaar lang.

Wij (de politiek) zijn er voor de inwoners en niet de inwoners voor ons!

Geen loze beloften voor de verkiezingen, maar beloften op feiten. Communicatie naar de inwoners is zeer belangrijk, een inwoner wil antwoord op zijn vraag hetzij een ja of een nee!

Geen macht om te heersen maar om te dienen.

De lokale partij AWP heeft als eerste speerpunt dat waterschap Rivierenland beter moet luisteren naar de inwoners, zodat in projecten zo veel mogelijk ruimte voor maatwerk ontstaat. De kandidaten op de lijst van de AWP zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen zij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten.

Op 15 maart 2023  zijn de waterschapsverkiezingen. Stem ook dan lokaal, stem AWP!