AWP Rivierenland

Koos van der Eijk

Als agrariër weet ik hoe belangrijk het is om met een goed beleid, de waterhuishouding op orde te hebben. Om als bestuurder het waterschap te dienen zijn korte lijnen tussen waterbeleid en de gevolgen in de praktijk dicht bij te elkaar staan. Met lokaal georiënteerde mensen is er een optimale bestuursverantwoordelijkheid.