AWP Rivierenland

Linda Docters van Leeuwen

Mijn naam is Linda Docters van Leeuwen. Ik ben 50 jaar en woon sinds 2019 samen met mijn vriend Frank en onze hond Luca in Druten midden in het rivierengebied. Wij zijn vaak in de uiterwaarden langs de Waal van Dreumel tot Deest aan het wandelen. Ik ben afgestudeerd aan de TU Delft met als specialisme golfbrekers, en maakte in mijn eerste baan bij Aveco de Bondt ook geotechnische berekeningen van dijken en stabiliteit van sloten.

Waterschappen gaan over waterveiligheid en schoon water. Daar heb ik zowel vanuit mijn kennis en ervaring als vanuit mijn idealisme wat over te zeggen.

Ik ben opgegroeid in Ouderkerk aan den IJssel in een buitendijks huis, waar als de Algera-kering (tegenwoordig Hollandsche IJsselkering genoemd) niet goed werkte het water binnenkwam op de begane grond. Dit moesten mijn ouders wegpompen en de dure spullen moesten hoog worden gezet. Deze ervaring zit diep in mij, net als de verhalen over de Watersnoodramp 1953 die mijn vader en moeder bewust meemaakten in de Krimpenerwaard.

Mijn idealisme voor een betere natuur en schoon water is ontstaan uit mijn hobby duiken. Als je ziet hoeveel plastic er in zee en oceanen rondzweeft, en als je dan hoort over alle nano-plastics in het drinkwater en in ons bloed, dan zijn we echt verkeerd bezig met zijn allen.

Tenslotte ben ik als ingenieur als vrijwilliger bestuurslid bij de KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) vakafdeling Asset Management en Maintenance, waar wij voor de leden van onze afdeling kennisbijeenkomsten houden, om jonge ingenieurs en ervaren werkzame leden kennis te laten uitwisselen op het gebied van onderhoud. Wij spreken daarmee een breed publiek aan uit verschillende branches o.a. food, infrastructuur, industrie en utiliteit.

Mijn overtuiging is dat waterschappen belangrijk werk doen met een steeds grotere maatschappelijke impact. Daarom is een deskundig en betrokken bestuur belangrijk. Graag voeg ik mijn deskundigheid en betrokkenheid toe aan het debat door gevraagd en ongevraagd advies te geven.