AWP Rivierenland

Ruud Lammers

Motivatie Ruud Lammers Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland

Namens de Algemene Waterschapspartij (de AWP) word ik graag Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland. Daar voer ik de volgende redenen voor aan. Ten eerste zijn de waterschappen de oudste democratische openbare lichamen van ons land. Het is goed dat de waterschappen een gekozen bestuur hebben, zodat zij blijven wortelen in de samenleving. Om dat bestuur levend en geïnspireerd te houden stel ik mij kandidaat. Ten tweede vind ik het van belang dat Nederland, dat in een rivierendelta ligt, kan blijven beschikken over betrouwbaar, veilig en schoon water. Voor de huidige – maar ook voor de toekomstige – generaties. En ten derde is mijn keuze om juist voor de AWP te kiezen ingegeven door de wetenschap dat deze partij geen partijpolitiek zal bedrijven over ons water en het waterbeheer. Het gaat de AWP om ons water en dát is belangrijk! Water heeft immers geen politieke kleur. Laten we dat vooral zo houden. Het is voor iedereen die in ons gebied woont, werkt en recreëert van groot belang dat we kunnen blijven beschikken over betrouwbaar, veilig en schoon water. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

Profielschets Ruud Lammers

Ik ben getrouwd, ben vader van twee jonge kinderen. Tevens zet ik mij in voor de plaatselijke politiek met Onafhankelijk Papendrecht.