AWP Scheldestromen

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland (Scheldestromen)

De leden van AWP Zeeland (Scheldestromen) hebben de kieslijst vastgesteld voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Daarbij is Lou Waterman uit Vlissingen gekozen tot lijsttrekker. Op nummer twee staat Marina Eckhardt uit Vogelwaarde en op drie Glenny Davidse uit Nieuwdorp. Op vier staat Hynde Zemmouri uit Vlissingen en op vijf Harm ten Klooster uit Middelburg.

Het verkiezingsprogramma ‘Haalbaar en betaalbaar’

Door de leden is vorige week het lokale verkiezingsprogramma vastgesteld waarmee de AWP haar beleidsdoelen voor de komende periode heeft bepaald. Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving, zowel landelijk als regionaal. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering.

AWP Zeeland (Scheldestromen) geeft haar programma de naam ‘HAALBAAR EN BETAALBAAR’. Doelen moeten realistisch en betaalbaar zijn. Duurzaamheid en innovatie mag niet onbetaalbaar worden en de belastingen mogen niet buitensporig stijgen. De burger heeft het al moeilijk genoeg door de huidige inflatie en energiecrisis.

AWP is niet vertegenwoordigt in politiek Den Haag en maakt geen deel uit van de Eerste en Tweede Kamer. Daarom opereren wij onafhankelijk en hebben wij de mogelijkheid om lokaal in te zetten op het belang van de regio zonder inspraak van bovenaf.

AWP doet dit jaar ook mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. De top 5 van deze lijst is identiek aan die van het waterschap. Hierover volgt later meer.

Het landelijke programma ‘Alles is Water’ blijft leidraad voor landelijke thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur.

AWP Zeeland zoekt kandidaten!

Nieuws De AWP is politiek onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan een landelijke politieke partij in de Eerste of Tweede Kamer. Maar samenwerken met ander...

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...