AWP Schieland Krimp. waard

Lex Welter

Gevaar van de stijgende zeespiegel, maatregelen bij grote droogte, problemen bij hoosbuien, en voldoende schoon water in onze leefomgeving, daar gaat de Algemene Waterschapspartij voor u mee aan de slag zodat u droge voeten houdt.

AWP in actie niet politiek wel deskundig

Geboren en getogen in Rotterdam en nog steeds woonachtig in de regio Rotterdam. Van jongs af aan vertrouwd met water. Zoon van ouders en grootouders die hun geld verdienden in de Rotterdamse haven als expediteur, cargadoor of graantransporteur. In 1978 afgestudeerd als jurist aan de Erasmus Universiteit en lange tijd gewerkt voor het voormalige Nedlloyd en later voor het voormalige Smit Tak. Kortom al van jongs af aan in contact met en geïnteresseerd in water.

Stijgende zeespiegel, extreme droogte gevolgd door hoosbuien en dat alles in combinatie met een dalende bodem stelt ons allen, overheid en inwoners voor grote uitdagingen. De AWP wil samen met de inwoners naar oplossingen zoeken om EN veilig te kunnen wonen en werken EN die maatregelen te nemen die daarvoor noodzakelijk zijn. AWP HHSK

Deze uitdagingen zijn gelijk of misschien wel groter dan de momenteel in gang gezette energietransitie. Het zijn in ieder geval uitdagingen waarvoor wij nu met z’n allen staan. Uitdagingen waarmee wij nu kunnen beginnen om die aan te pakken. De problemen kunnen wij met de beschikbare kennis en kunde aanpakken en de gevolgen daarvan afdoende oplossen.

Een aantal aandachtspunten voor Schieland en de Krimpenerwaard waarvoor wij speciale aandacht vragen:

  • De versterking van de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Krimpen en Gouda moet snel worden aangepakt.
  • Schielands Hoge Zeedijk vraagt om aandacht.
  • Wij willen aandacht vragen voor de staat van onderhoud van onze installaties en kunstwerken, zodat wij dadelijk niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
  • De aanleg van waterberging pleinen in verstedelijkte gebieden, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Zoetermeer en andere plaatsen.
  • Waterkwaliteit van o.a. Kralingse plas, Zevenhuizerplas, Bergse plas, Rotte en Bleiswijkse zoom. Vis weer terug in het water om ons heen. Een gezonde variatie van vis in grote vijvers, singels, plassen, rivieren en kanalen is een teken van gezond water en biedt ook plezier aan watersporters en sportvissers. Schoonwater voor vissen dieren en mensen
  • Terugwinnen van overmatige hoeveelheden fosfor uit afvalwater draagt bij aan verbetering waterkwaliteit en is goed want de voorraad fosfor is eindig.
  • Wij zijn een groot voorstander van groene daken, tegen opwarming enerzijds en waterberging bij hoosbuien anderzijds. De leefbaarheid van de stedelijke gebieden moet voor alle inwoners, zowel in natte periodes als in droge periodes, een groene, goede en veilige leefomgeving blijven of worden (als dat  nog niet zo is).
  • Dalende bodem in de Krimpenerwaard en de gevolgen daarvan voor bewoners en agrarisch he bedrijven. Met de stijgende zeespiegel komt er een moment waarop het grondwaterpeil haast niet verder verlaagd kan worden. In samenspraak met bewoners en agrarische bedrijven zoeken naar passende oplossingen en maatregelen, waarbij wij rekening willen houden met het feit dat de agrarische sector een groot deel ons BNP voor haar rekening neemt. Wij willen de kip met de gouden eieren niet slachten maar willen zoeken naar duurzame oplossingen.
  • De buitengebieden van Schieland en de Krimpenerwaard, zijn de longen van de steden. Daarop moeten wij zuinig zijn.
  • De jeugd heeft de toekomst. Jongeren bewust maken van het belang van water en de gevaren ervan. Wij willen meer jongeren interesseren voor het water.

Voor vragen kunt u mij benaderen via e-mail:lexhhsk@gmail.com

 

 

 

#waterschappen #dijken #droogte #hoosbuien #dalendebodem #bodem #veen #Rotterdam #Capelle #Krimpen #Krimpenerwaard #Zoetermeer #Zuidplas #Lansingeland #Waddinxveen #Gouda