AWP Schieland Krimp. waard

De VVD is winnaar van de verkiezingen van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

De Algemene Waterschapspartij komt nieuw in het bestuur met 1 zetel.
De VVD en Water Natuurlijk behaalden elk 4 zetels. Omdat de VVD de meeste stemmen wist te bemachtigen, krijgt zij het initiatief bij de coalitievorming. De PvdA en het CDA behaalden elk 3 zetels. CU/SGP leverde een zetel in en komt uit op 2. Ook 50plus komt nieuw in het bestuur met 2 zetels. De boerenpartijen Veilig Vitaal Waterbeheer en DWLK & Schieland behouden elk 1 zetel (DWLK moest moet 1 zetel inleveren).

Opkomst
Dit opkomst was 40,81 procent. In 2008 was de opkomst 20,73 procent. Negen partijen namen deel aan de verkiezingen voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Bewoners van het beheersgebied van dit waterschap van 18 jaar en ouder konden hun stem uitbrengen op een van deze negen partijen. Zij kozen hiermee 21 leden (zetels) in het algemeen bestuur.

Voorlopige uitslag
Deze voorlopige uitslag is gebaseerd op de eerste tellingen van de lokale stembureaus bij de gemeenten. Daarbij is nog niet honderd procent van de stemmen geteld. Hierdoor kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden. De definitieve tellingen, op grond waarvan de voorkeurstemmen worden verwerkt, zullen in de loop van vrijdag worden aangeleverd door de gemeenten.

Lijst Aantal stemmen Percentage Zetels 2015 Zetels 2008
1- PvdA 28.960 15,60% 3 4
2- VVD 34.933 18,82% 4 4
3- Water Natuurlijk 30.526 16,45% 4 4
4- CDA 21.857 11,78% 3 3
5- SGP-Christenunie 20.198 10,88% 2 3
6- DWLK & Schieland 12.900 06,95% 1 2
7- Veilig Vitaal Waterbeheer 9.064 04,88% 1 1
8- Algemene Waterschapspartij 12.283 06,62% 1 0
9- 50plus 14.883 8,02% 2 0

Definitieve uitslag en installatie van het nieuwe bestuur.
Maandagochtend 23 maart 2015 stelt het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vast. Het nieuwe bestuur wordt op donderdagavond 26 maart 2015 geïnstalleerd.

Samenstelling Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur (de ‘gemeenteraad’) van het hoogheemraadschap bestaat in totaal uit 30 leden. De overige 9 leden zijn aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap. De belangen van het bedrijfsleven worden behartigd door 5 leden die zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel. Ook de grote grondeigenaren (agrariërs) hebben een belang bij goed waterbeheer en mochten via hun organisatie LTO 3 bestuursleden aanwijzen. Tot slot wezen de gezamenlijke natuurterrein beherende organisaties 1 bestuurslid aan.

 

Minder pesticiden in de sloten tussen de kassen

Nieuws Ctgb beperkt ‘stapelen’ van bestrijdingsmiddelen 20 april 2022 – Gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw zijn desastreu...

kandidatenlijst ingediend bij het stembureau

Nieuws   Op 4 februari heeft het AWP HHSK de kandidatenlijst ingediend bij het stembureau. wanneer de weersomstandigheden een voorteken zijn voor het we...

Klimaattuin van het Hoogheemraadschap van Schielend en de Krimpenerwaard is geopend en de AWP was erbij.

Nieuws Op maandag 7 januari 2019 opende de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga samen met dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de...

AWP-SK wint wisselbokaal

Nieuws Op de ALV op 6 juni 2015 in Meppel is bekend gemaakt dat de Algemene Waterschapspartij Schieland en de Krimpenerwaard de wisselbokaal heeft gewonnen ...

De rivier als getijdenpark

Nieuws Han Weber ondertekent met het Wereldnatuurfonds, het Havenbedrijf Rotterdam, EcoShape, het Zuid-Hollands Landschap, Rijkwaterstaat, het Hoogheemraa...

Wethouder Van Sluis verkiesbaar

Nieuws De Capelse wethouder Dick van Sluis is lijstduwer voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Deze part...