AWP Vallei en Veluwe

Martijn in ’t Veld

Fietsen, rennend en wandelend met onze hond loop ik vanuit ons huis zo de Veluwe op. Een prachtig natuurgebied dat zwaar onder druk staat.

Al 14 jaar ben ik werkzaam op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Hoe meer je leert over het thema, hoe meer je je realiseert dat we een andere relatie aan moeten gaan met de aarde.

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, energiearmoede, verlies van biodiversiteit zijn gevolgen van hoe we nu, als mensheid, de aarde uitputten. Nederland kan en moet daarin een koplopersrol nemen. Niet alleen om te laten zien hoe het kan, maar juist ook vanuit economisch perspectief. Klimaatverandering heeft als effect dat de zeespiegel gaat stijgen en dat we heftiger periodes van regen en van droogte krijgen. In periodes krijgen we veel te veel water en op andere momenten veel te weinig.

We zullen daarom als Nederland een andere relatie moeten krijgen met water. We zullen veel meer moeten gaan samenwerken met water in plaats van vechten tegen het water. Precies daarom zijn de Waterschappen belangrijk: om die verandering teweeg te brengen. Bij het AWP gebeurt dat vanuit realisme: kijken naar wat kan en wat moet. Wetenschappelijk onderbouwd. Onafhankelijk van politieke belangen.

Dat is wat mij aanspreekt en waarom ik op de lijst van het AWP sta.

LinkedIn