Vechtstromen

Gerrit Haselhorst

Mijn naam is Gerrit Haselhorst geboren, getogen en wonend in Marle gemeente Hellendoorn aan het Overijssels kanaal en dichtbij de Regge. Water is een belangrijke eerste levensbehoefte denk aan drinkwater, de natuur, het op peil houden van het grondwater, recreatie en het zuiveren van rioolwater.

Waterschappen hebben hierin een belangrijke opdracht.

Het landschap en de gebouwde omgeving zal veranderen. Als lokaal raadslid van de gemeente Hellendoorn, en lid van de Algemene waterschapspartij  ben ik de verbinder tussen overheid, waterschap en U,