AWP Vechtstromen

Hans Lubbers

Hans Lubbers , 70 jaar, 40 jaar ervaring in verschillende bedrijfs- en overheidsorganen. Vier jaar lid van het Algemeen bestuur Regge en Dinkel en daarna vanaf begin betrokken bij de oprichting van de AWP. Nu al meer dan 10 jaar voorzitter van de afdeling Vechtstromen en fractieondersteuner.

Zonder water kan ik niet leven, u ook niet. Van al het water in de wereld is maar 1% zoet en daarvan nog de helft bevroren. Daarom zet ik me in voor het waterschap om uw waterbelangen te behartigen. Juist omdat het zo belangrijk is leent het zich niet voor politiek. Door het bestuur in handen te geven van enthousiaste betrokken mensen uit eigen streek en die weten wat de problemen zijn in het lokale waterbeheer kunt u terecht bij de AWP.

Vanaf januari 2022 functioneer ik als secretaris van de afdeling WVS