Vechtstromen

Hans van Agteren

Als bestuurder van Waterschap Vechtstromen en daarvoor als wethouder van de gemeente Enschede heb ik mij de afgelopen 16 jaar intensief ingezet om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in stedelijk gebied te realiseren, maar dat kun je als overheden niet alleen. Dit vraagt om optimale samenwerking met alle partijen. In de eerste plaats met u als inwoner.

We moeten nog meer aandacht geven aan maatregelen om schade na hoosbuien en hoge grondwaterstanden in onze steden en dorpen te voorkomen. Hoewel u als inwoner het grootste deel van de waterschapsbelasting betaalt, werkt het Waterschap vooral voor droge voeten op het platteland en dat moet anders. Waterschap moet ook meer aan het werk in uw straat en wijk. Droge voeten willen we tenslotte allemaal! De komende 4 jaar wil ik mij wederom voor u bij het Waterschap Vechtstromen  inzetten om de problemen die bij u spelen aan te pakken.  Mag ik op uw stem rekenen?