AWP Vechtstromen

Machiel Wispels

Op dit moment ben ik namens AWP lid van het Algemeen Bestuur (AB). Namens het AB ben ik commissie lid Bestuur & Organisatie en plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie. Hiervoor was ik fractievertegenwoordiger bij de commissie Watersysteem bij het voormalige waterschap Regge & Dinkel.
Via mijn werk bij de overheid en bestuurlijke nevenfuncties heb ik veel algemene bestuurlijke ervaring. Tevens heb ik hierdoor ook specifieke kennis van het waterschapsbestuur; zowel vanuit het gezichtsveld van de gemeente evenals vanuit het waterschap. In mijn werk beheer ik de openbare ruimte, waaronder het openbare water. Mijn waterhuishoudkundige kennis is hierdoor groot.
Als geboren Zwollenaar had ik van huis uit zicht op het water en ben ik groot gebracht met sportvissen. Zwemmen geeft mij ook veel voldoening. Dat water van vroeger ooit als open riool is gebruikt geeft aan dat water niet wordt herkend als belangrijk. De voorgaande landelijke verkiezingen heeft dit ook aangetoond. Water is zo gewoon, dat het niet de eerlijke aandacht krijgt, die het verdient. De huidige klimatologische verandering met piekbuien en droogte maakt dit urgenter. Ik wil water weer positief in verbinding brengen bij mensen en dat wil ik bereiken met het AWP.

Op dit moment functioneer ik als gekozen AB lid  als fractievoorzitter.